Інститут Енергії пропонує проектно-технічну підтримку всіх запропонованих технологічних рішень. Фахівці Інституту мають досвід роботи в:

 • будівництві та оптимізації рециркуляційних біореакторів,
 • запуску та оптимізації біологічних процесів стабілізації та деградації відходів,
 • аналізі складу та використання біогазу,
 • аналізі властивостей відходів,
 • наданні висновків, пропозицій, експертних висновків щодо: впливу підприємств на навколишнє середовище, дозволів на виробництво небезпечних та інших відходів, оцінки інновацій технологій поводження з відходами,
 • розробці технічних, технологічних та реалізаційних проектів:
   
  • механічна та біологічна переробка муніципальних відходів,
  • біовисушунні відходів,
  • біостабілізації відходів,
  • осушуванні відходів,
  • утилізації стічних вод та фільтранту,
  • піроліз відходів,
  • спалюванні відходів,
  • газифікації відходів,
  • в тунельних реакторах технологічно еквівалентних технологіям Hantsch.