Instytut Energii Sp. z o.o.  jest dynamiczną, innowacyjną firmą, powstałą w 2012 roku, działającą w branży zagospodarowania odpadów, osadów ściekowych i energetyki odnawialnej.

Instytut Energii rozwija także systemy optymalizacji procesów oraz automatyki i sterowania istniejących już na rynku rozwiązań technologicznych z różnych gałęzi przemysłu. Współpracujemy z ośrodkami akademickimi w kraju i zagranicą, skupiając interdyscyplinarny zespół ekspertów w zakresie: inżynierii środowiska, automatyki, mechatroniki, biotechnologii, energetyki, termodynamiki i innych pokrewnych dziedzin.

Instytut Energii, jako firma technologiczna, realizuje także własne projekty badawcze, jak również projekty zlecone przez podmioty gospodarcze.

Zapraszamy do zapoznania się naszymi osiągnięciami i ofertą a także do wizyty w naszym biurze oraz w laboratorium technologicznym.