Do oferowanych innowacyjnych rozwiązań w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych i innych trudnych odpadów organicznych oraz kontroli i sterowania procesami biologicznej stabilizacji odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odcieków składowiskowych oraz ścieków bytowych i przemysłowych, a także ograniczenia oddziaływania składowisk odpadów na środowisko należą:

 • technologia biosuszenia odpadów komunalnych oparta na systemie sterowania D4F™, który uwzględnia pomiar wilgotności odpadów on-line.
 • technologia biostabilizacji tlenowej i kompostowania odpadów oparta na systemie sterowania SMACOMS™ opartym na algorytmie uwzględniającym dynamiczny indeks oddechowy DRI (ang. Dynamic Respiration Index) który jest wyliczany on-line.
 • Maximum Yield of Energy – maksymalizowanie odzysku energii MYE™ z przetwarzania odpadów komunalnych w bioreaktorach recyrkulowanych:
  • OXYBIOREC™
  • ANABIOREC™
  • HYBRYBIOREC™
 • technologia płytkich systemów hydrofitowych STW™ przeznaczonych do oczyszczania ścieków, odcieków składowiskowych oraz wspierających przetwarzanie odpadów w bioreaktorach recyrkulowanych.
 • Zero-Effluent Treatment Wetland – systemy hydrofitowe ZETW™ wspierające zagospodarowanie odcieków powstających w trakcie biostabilizacji oraz składowania odpadów.