Zobacz najnowsze realizacje Instytutu Energii

Instalacje biostabilizacji, biosuszenia, kompostowania, higienizacia osadów ściekowych,

okresowe bioreaktory ziemne.