Project Description

Instalacja biostabilizacji i kompostowania w Rypinie – 12000 Mg/rok